FANDOM


Интернет-доставчикът е организация (фирма, академична или правителствена институция), осигуряваща достъп до Интернет. В зависимост от типа клиенти биват два вида - „доставчици на свързаност“ и „доставчици на дребно“.

Интернет-операторите осигуряват достъп до Интернет чрез различни технологии. Мнозинството от потребителите използват следните видове Интернет-достъп:

Част от потребителите получават достъп до Интрнет посредством високоскоростни линии - обикновено чрез оптични мрежи за пренасяне на денни, изградени от Интернет-доставчиците или взети под наем от телекомуникационните компании.

Често Интернет-доставчиците предлагат не само достъп до Интернет, а и други услуи, напр. колокиране (предоставяне на физическо място за разполагане на оборудване на клиентите в техническите центрове на доставчиците), изграждане на уеб сайтове и даване на уеб-пространство, регистрация на домейни, безплатна поща, безплатно дисково пространство и др.п.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.