FANDOM


Пример за Win98

Какво представляват регистрите на Windows ?Редактиране

Регистрите на Windows представляват база данни, поддържана от самия Windows, в която се съхранява всякаква информация за хардуерът, софтуерът, потребителите и всякакви други настройки на този Windows.Информацията се съхранява във дървовидна структура, което означава, че данните са подредени във вид подобен на този на файловете и директориите.

СтойностиРедактиране

Директориите се наричат keys (ключове). Всеки ключ си има име и може да съдържа други ключове, както и различни values ("стойности"). Тези стойности биват три типа:

- string (буквена стойност - може да бъде всичко) - binary (двоично число - представлява число записано с единици и нули) - dword (представлява цяло десетично число)

Всеки ключ задължително има string стойност със име ("Default") и по подразбиране няма въведена стойност.

За какво служи Windows Registry ?Редактиране

Идеята е да се замести използването на .ini файловете, които програмите работещи под Windows 3.11 използвали за съхраняване на основната си информация със една централизирана система, по-лесна и по-удобна за използване, както от програмите, така и от потребителите. За да видите и редактирате съдържанието на регистрите, Windows предоставя програма наречена Registry Editor, която обаче няма shortcut в Start-менюто  :) ,но вие можете да си направите такъв или просто да си я стартирате от менюто Start -> Run и там пишете "regedit". С regedit можете и да редактирате регистрите, но много внимавайте - ако не знаете какво правите, много лесно можете да навредите на системата(и без това едвам се крепи).

Възстановяване на регистритеРедактиране

Регистрите на Windows се съхранват във два файла system.dat и user.dat, разположени във директорията му. Всеки път, когато стартирате Windows, ако стартът е бил успешен, се правят резервни копия на тези файлове във същата директория, с имена съответно system.da0 и user.da0. Това означава, че ако например сте инсталирали някаква нова програма, инсталацията й се е скапала и Windows-а ви е неадекватен, имате последен шанс да си върнете работещия Windows, като копирате тези резервни копия върху оригиналните файлове. В повечето случаи, няма да можете дори да пуснете Windows нормално, затова ще ви е необходимо да рестартирате в DOS mode. Следтова напишете няколко команди:

cd C:Windows директорията на вашия Windows
attrib -h -r -s system.dat премахва атрибутите "hidden", "read only" и "system"
attrib -h -r -s system.da0 премахва атрибутите "hidden", "read only" и "system"
copy system.da0 system.dat копира резервното копие върху оригинала
attrib -h -r -s user.dat
attrib -h -r -s user.da0
copy user.da0 user.dat

След като рестартирате компютъра, би трябвало нещата да са наред. Ако не, значи проблема не е в регистрите, може би някои важен за Windows файл е бил променен. Инсталиране на Windows върху сегашната ви версия може да помогне, но може да стане и "боза". Обикновено, в основната директория на диска ви има файл наречен system.1st. Това е копие на system.dat, направено след успешна инсталация на Windows. Ако вие копирате този файл върху оригинала и проблемът на вашият Windows е бил в регистрите, можете да сте сигурни, че следващия път Windows ще се стартира без проблеми, но също така можете да сте сигурни, че половината от програмите ви (ако не и повече) няма да тръгнат. Това което можете да направите и ще е най добре - направете копия на оригиналните файлове на регистрите преди да престъпите към някое от посочените по-горе действия. Ако след това нещата се объркат, винаги можете да се върнете към тези ваши копия, а след това просто да инсталирате Windows върху сегашната си версия.

Основни ключовеРедактиране

Цялата информация на регистрите е разположена в 6 основни ключа, започващи с "HKEY_". Вие не можете нито да добавяте основни ключове, нито да изтривате или променяте името на някои от вече съществуващите. 6-е основни ключа:

Hkey_Local_Machine Съдържа информация за хардуерът, софтуерът и настройките за целия компютър. Тази информация е обща за всички потребители.
Hkey_Current_Config Това е само фиктивен ключ, който всъщност представлява по лесен начин за достъп до един от ключовете на Hkey_Local_MachineConfig ключа (там се пазят под формата на ключове с имена всички хардуерни конфигурации на компютъра, а Hkey_Current_Config сочи към тази, която е активна в момента).
Hkey_Dyn_Data Отново фиктивен ключ, сочи към някои определени ключове от  Hkey_Local_Machineсъдържащи информация свързана с различни Plug and Play устройства.
Hkey_Classes_Root Фиктивен. Сочи към ключове от Hkey_Local_Machine, съдържа основна информация засягаща OLE, shortcut-и и графичния интерфейс на Windows.
Hkey_Users Информация за потребителите на компютъра. Всеки потребител си има отделен подключ със настройки.
Hkey_Current_User Сочи към ключа от Hkey_Users, който съдържа информация за текущия потребител.

РедактиранеРедактиране

Сигурен съм, че не е необходимо да ви обяснявам как се използва Registry Editor. Програмата си има доста елементарна задача и е достатъчно интуитивна, за да можете да се ориентирате бързо в нея. Това, което искам да кажа, е възможността за export-ване и import-ване на данни. Преди да направите някакви промени в регистрите и не сте сигурен за резултата, просто изберете ключа, който ще редактирате и натиснете File -> Export Registry File. Така ще създадете .reg файл, който съдържа информацията от ключа. Ако ви е необходимо да върнете тази информация обратно, просто щракнете два пъти върху файла или изберете File -> Import Registry File. Още нещо, което може някога да ви бъде от полза, е export-ването на целите регистри. Можете да го направите, след като сте си инсталирали всички програми, които използвате и вашият Windows се държи нормално. Когато някой ден се скапе, import-вайте файла и може би ще се оправи. Тогава не трябва да имате проблеми с тези програми.

Интересни местаРедактиране

Това са само някои от интересните ключове и стойности в регистрите на Windows. Просто потърсете и опитайте да промените нещо - все нещо ще се промени. Може да се наложи да рестартирате, за да има ефект от промяната (това важи и за списъкапо долу).

HKEY_CLASSES_ROOTDirectoryDefaultIcon Стойността по подразбиране на този ключ оказва иконката, с която се показват директориите в Windows. Тази стойност представлява нещо като "C:WIN95SYSTEMshell32.dll,3". Първо е името на файла, който съдържа иконата (може да бъде .exe, .dll или .ico), а след него поредният номер на иконата във файла (започващ от 0). Просто опитайте да промените числото "3" със нещо друго.

HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindows CurrentVersionExplorerShellFolders Съдържа пътят до някои от специалните директории за Windows. Можете например да промените пътят до "My Documents" на нещо по-удобно за вас...

HKEY_LOCAL_MACHINESoftwareMicrosoftWindows CurrentVersionexplorerTips Съдържа всички tips на Windows. Можете да ги променяте както искате.

HKEY_LOCAL_MACHINESoftwareMicrosoftWindowsHelpСъдържа пътищата до help файловете на програмите. Ако някоя програма твърди, че не може да си намери help-а, просто редактирайте (или добавете, ако е необходимо) стойността и.

HKEY_LOCAL_MACHINESoftwareMicrosoftWindows CurrentVersionRun HKEY_LOCAL_MACHINESoftwareMicrosoftWindows CurrentVersionRunServices В тези ключове се добавят някои програми, които се стартират всеки път, когато се стартира и Windows. Ако имате съмнения, че имате троянски кон, това е едно добро място да започнете вашето търсене.

HKEY_LOCAL_MACHINESoftwareMicrosoftWindows CurrentVersionExtShellViews Ако изтриете някой от стойностите на този ключ, би трябвало да изчезне съответната команда от менюто "View" на вашите директории. Така можете да си махнете например "as Web Page". Трябва да затворите и отворите наново директориите, за да има ефект.