FANDOM


Търсене на причините за проблеми в мрежиРедактиране

Преглагат се добри инструменти за търсене на причините за проблемите в мрежите на нивото на TCP/IP. Повечето дават информация от ниско ниво, така че трябва да разбирате основните идеи зад TCP/IP и маршрутизирането, за да фи използвате.

От друга страна, проблемите с мрежите понякога се коренят в протоколите от високо нив, каквито са DNS, NFS и HTTP.

В тази секция започваме с обща стратегия за търсене на причините за проблеми. След това разглеждаме няколко важни инструменти, сред който ping, traceroute, netstat, tcpdump и Wireshark.

Преди да атакувате мрежата, запомнете следните три принципа:

  • Пратете само по една промяна и проверявайте дали резултатите са очакваните.

Връщайте предишното полужение, ако промяната не е имала полужителен ефект.

  • Документирайте ситуацията, както е била преди да започнете. Документирайте всяка промяна, която правите в процеса.

ping: проверка за наличието на хостРедактиране

traceroute: проследяване на пакетиРедактиране

netstat: статистика за мрежатаРедактиране

SAR:Редактиране

Снифери на пакетиРедактиране

Протоколи за управление на мрежиРедактиране

SNMPРедактиране

Агентът Net-SNMPРедактиране