FANDOM


Domain Name System (DNS) е технология, която представлява ядрото на Интернет. Тя е невидима за обикновения потребител, но всъщност е една от най-често използваните.DNS-са е свързващото звено между машината на потребителя и глобалната мрежа наречена интернет.


DNS представлява разпределена база от данни, с чиято помощ се осъществява преобразуването на имена на домейни (domain names) в IP-адреси (напр. 216.109.127.60). По този начин не се налага помненето на определена поредица от числа.


Информацията за IP-адресите и имената на домейни се съхранява на DNS-сървърите. DNS, в своята основа, е разпределена, дървовидна система от тип клиент-сървър. Най-отгоре на тази структура са сървърите, съхраняващи:

  • множество домейни на държавно ниво (country-level domains) — .bg (за България), .fi (за Финландия), .fr (за Франция) и т.н.


Следващото ниво образуват регистрираните домейни (registered domains) — about.com, abv.bg, pirin.com и т.н. Местните домейни (local domains), наричани още поддомейни (subdomains), като compnetworking.about.com, sdyn.pirin.com, сe определят и администрират от собствениците на съответните главни домейни. За разделяне на различните равнища се ползва точка (. ).


Организацията, която се занимава с регистрирането и администрацията на домейните от първо ниво, е Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (Корпорация за запазени имена и номера в Интернет) (ICANN).


DNS lookup Редактиране

DNS lookup e метод за откриване на hostname на даден IP-адрес. Машината клиeнт изпраща DNS lookup заявка до машината сървър, която връща своя отговор. За да се настрои даден DNS сървър към неговия IP-адрес, трябва да бъде описан съответния (под)домейн. Към един и същ IP-адрес могат да бъдат описани повече от един (под)домейна, но администраторът на сървъра може да избере само един от тях, който да може да бъде намиран. Lookup-заявката се изпълнява от DNS сървъра