FANDOM


GNOME е съкращение на английски език от GNU Network Object Model Environment. GNOME e работна среда и платформа за разработка на приложения за Unix и всички подобни операционни системи. Произнася се "гном"

Тя е създадена през 1997 Мигел де Иказа и Федерико Мона като свободен конкурент на CDE и KDE. Състои се от много части включително библиотеки като gtk+; Изполват се в средата window manager-а metacity, мениджър за файлове nautilus, панела gnome-panel и много приложения като gedit, epiphany , totem и много други.

Работната среда GNOME е написана на програмния език C, с цел максимална преносимост на кода. Налични са много свързвания, позволяващи GNOME приложения да бъдат написани на множество програмни езици, такива като C++, Ruby, C#, Python, Perl и много други.

Препратки Редактиране

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.