FANDOM


GNU General Public License е лиценз, издаден от Фондацията за свободен софтуер, с цел той да бъде използван за лицензирането на свободен софтуер.

Свободи Редактиране

The GNU logo

Емблемата на GNU

GPL гарантира на потребителите на компютърни програми следните права (още наричани "свободи"):

  • Свободата да ползват програмата за каквато и да е цел;
  • Свободата да изучават как работи програмата и да я модифицират (достъпът до изходния код е предварително условие за това);
  • Свободата да разпространяват копия;
  • Свободата да подобряват програмата и да дават на обществото достъп до подобренията (достъпът до изходния код е предварително условие за това).

Именно тези "свободи" отличават GPL от лицензните договори на собственическия софтуер, които рядко гарантират на крайните потребители някакви други права, освен възможността да ползват програмния продукт (макар да е спорно дали на човек изобщо му трябва лиценз за това), и дори понякога ограничават дейности, които нормално са позволени от закона, като например обратното инженерство.

От друга страна, GPL се отличава и от някои още по-необвързващи договори, като лиценза на BSD. Главната разлика между тях се корени във факта, че GPL се опитва да гарантира запазването на гореспоменатите "свободи" и в копията и продуктите, производни на оригиналния. Това се постига чрез механизма copyleft, измислен от Ричард Сталман, който изисква програмите, произтичащи от GPL софтуер, също да бъдат лицензирани под GPL. Противно на това, договорите в стил BSD позволяват производните продукти да бъдат разпространявани под друг лиценз, включително и като собственически софтуер.

Според някои проучвания GPL е най-популярният договор за свободен софтуер и за софтуер с отворен код. През април 2004 г. 75% от общо 23479-те софтуерни проекта, записани във Freshmeat, както и 68% от проектите в SourceForge, са били лицензирани под GPL.

Известни програми, които са лицензирани под GPL, са: ядрото на Linux, GNU Compiler Collection (GCC), и Perl (за повече информация вж. Category:Free software).

История Редактиране

Критика Редактиране

Известни програми и библиотеки, ползващи лиценза Редактиране

Външни препратки Редактиране


Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.