FANDOM


Протокол за трансфер на хипертекст (англ.: 'hypertext trasfer protocol', съкр. HTTP) е мрежов протокол за пренос на информация, първоначално създаден като средство за публикуване на HTML страници. Изходният код на един сайт представлява чист текст, който се разпознава от уеббраузъра и се интерпретира от него, за да излязат на екрана таблици и полета. Съществува и друг вид пренасяне на информация през същия протокол, но криптирано (още HTTPS, 'S' за security). Този кодиран начин на изпращане/получаване на информация е подходящ за скриване на менюта и страници от нежелани потребители.