FANDOM


Java
50px
Парадигма: обектно ориентиран
Излиза през: 1990 те
Разработен от: en:Sun Microsystems
Система типове: строга, статична
Главни реализации: много
Диалекти: няма
Повлиян от: Objective-C, C++, Smalltalk
Повлиял: C#
Сайт: http://java.sun.com/

Java или Джава е обектно-ориентиран език за програмиране. Кодът, написан на Java не се компилира до машинен код за определен процесор, а до специфичен за езика код, наречен байт код. Поради това за изпълнението на програма, написана на Java е необходима т. нар. Виртуална машина .


Виртуалната машина, тоест - това, което трябва да имате, за да можете да стартирате джава програми, се нарича Java Runtime Environment, съкратено JRE. JRE е средата в която се изпълняват Java-програми и е също толкова важна, колкото и самия език. Тегли се оттук.


Подобна реализация има своите предимства и недостатъци. Сред главните предимства са:

 • лесната преносимост между различните платофрми (софтуерни или хардуерни) - веднъж написана и компилирана, една Java-програма може да бъде стартирана на компютри независимо от архитектурата или от операционната им система. За целта е необходимо само да се инсталира виртуална машина за съответната платформа;
 • допълнителните действия, извършвани от виртуалната машина като освобождаване на паметта от обекти(класове) които не се използват(Garbage collector), проверка за размерността на масивите;
 • възможността за контрол на правата на потребителя на ниво виртуална машина
 • първоначално заделяна на heap, част от паметта резервирана за джава
 • висока степен на сигурност поради факта че програмистите на работят директно с паметта и др.


Главен недостатък е необходимостта от допълнителни ресурси (под формата на процесорно време и памет) за изпълнението на самата виртуална машина.


Съществуват и компилатори, които превеждат байт кода до машинен код. Недостатъка при използването им е, че тогава програмата не може да се стартира на различни платформи.


Ранните версии на виртуалните машини страдат от слаба производителност поради необходимостта от компилиране на байт кода до машинен код. Този проблем е решен в значителна степен след въвеждането на JIT компилатора във виртуалната машина.


Факти за езикаРедактиране

Java е обектно-ориентиран и основна концепция са класовете, които се дефират свойствата (атрибутите) и поведението (методите) на обектите. Няма глобални променливи и функции - всчко се дефинира в класове.

Липсва и множественото наследяване от C++ в някаква степен заместени от интерфейсите.

Пример за противното е C++. Синтаксисът на Java е сходен до този на C++ и преминаването от C++ към Java е лесно.


Версии на JavaРедактиране

Java се разработва в няколко направления:

 • Java Standard Edition - базовата версия която се използва за разработка на клиентски приложения и т.нар. Java аплети.
 • Java Enterprise Edition - базирана е върху Standard Edition, използва се най-често при сървърните приложения в интернет под формата на т.нар. Java сървлети и Java Server Pages (JSP), но освен това включва и голям брой други софтуерни технологии.
 • Java Micro Edition - самостоятелна олекотена версия за работа на устройства с ограниченa изчислителнa мощност като мобилни телефони, смартфони, PDA устройства и др.


Към настоящият момент са известни следните версии на езика:

 • 1.0
 • 1.1
 • 1.2 с пазарно наименование Java 2, с което наименование се разпространяват и следващите версии. Тази версия включва значителни промени в API включени към езика
 • 1.3
 • 1.4
 • 1.5 с пазарно наименование Java 5. Тази версия включва значителни промени както в API, така и в синтаксиса на езика.
 • 1.6 с пазарно наименование Java 6. Тази версия на езика включва допълнения към API и по-бърза виртуална машина.


Исторически фактиРедактиране

Първоначалната версия на езика, наричана още Oak, е разработвана в продължение на 18 месеца — от пролетта на 1991 до лятото на 1992 — от Патрик Нотън (Patrick Naughton), Майк Шеридан (Mike Sheridan) и Джеймс Гослинг (James Gosling), както и от още десет разработчика. Поръчката е била на компютърния производител Sun Microsystems. Проектът е носил името „The Green Project“ (Зеленият проект). Един от основните разработчици е Джеймс Гослинг, който се смята и за един от бащите на езика. Истинския пробив започва с версиите 1.3 и 1.4 през 1998. Днес Java е много широко разпространена в сървърните приложения.


Синтаксис Редактиране

Примерът "Здравей, свят!" Редактиране

В този пример на конзолен екран се извежда текстът „Здравей, свят!“:

 public class HelloWorld {
 
 public static void main(String[] args) {
 
 System.out.println("Здравей, свят!");
 
 }
 
 }

Забележка: Частите от програмата са оцветени различно, за да се подчертае принадлежността им по смисъл от гледна точка на езика Java. Повечето съвременни редактори на програми поддържат подобно оцветяване.


Основни типове данни Редактиране

Тип Описание Брой битове Стойности
boolean Логическа стойност 1 true, false
byte Цяло число 8 -128 до 127
char Цяло (неотрицателно) число или знак 16 0 до 65535 или \u0000 до \uffff
short Цяло число 16 - 32768 до 32767
int Цяло число 32 - 2147483648 до 2147483647
long Цяло число 64 - 9223372036854775808 до

9223372036854775807

float Дробно число 32 ± 1,40239846x10−45 до

±3,40282347x10+38

double Дробно число 64 ±4,94065645841246544x 10−324 до

±1,79769313486231570x10+308Ключови думи Редактиране

Следните думи не могат да се използват в имената на функции или променливи:


abstract do if package synchronized
boolean double implements private this
break else import protected throw
byte extends instanceof public throws
case false int return transient
catch final interface short true
char finally long static try
class float native strictfp void
const for new super volatile
continue goto null switch while
default


Коментари Редактиране

// ... - коментари до края на реда

/* ... */ - Блок-коментар

/** ... */ - Java-Doc коментар


Външни препратки Редактиране


Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.