FANDOM


Post Office Protocol e протокол за извличане на получена електронна поща от e-mail сървър върху клиентски компютър. Текущата версия на протокола е 3 и затова често той се обозначава със съкращението POP3 (Post Office Protocol, version 3).

Инициирането на връзката се извършва от клиентския компютър и инсталирания на него софтуер най-често наричан „клиент за електронна поща“ (или „e-mail клиент“), чрез който се четат получените съобщения. Протокола позволява управление на съхраняваните съобщение, като те могат да се изтриват от сървъра след изтегляне, или да останат и да бъдат повторно изтегляни. Последното дава защита от повреда на клиентския компютър, както и възможност за четене на обща поща от няколко компютъра. С конфигурирането на клиента потребителя избира дали след получаването им писмата да остават на сървъра или да бъдат изтрити.

POP3 се поддържа от всички съвременни e-mail клиенти като Outlook Express, Outlook, Eudora, Mozilla Thunderbird и т.н.

Еднопосочността на обмена изисква употребата на друг протокол за изпращане на изходящите съобщения, и най-често това е SMTP. През последните няколко години все повече се налага използването на протокола IMAP, който е по-нов от POP3 и позволява двупосочен обмен на поща със сървъра. Използването му от своя страна позволява забрана на изходящата поща по SMTP от клиентските станции и използването на SMTP само за обмен между сървъри (основното му предназначение), с което се намалява възможността за изпращане на нежелана поща (спам).